Pripravujeme…

25. apríla 2014

Pracovné právo pre zamestnávateľov a personalistov s doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD.

Záujemcov oboznámime s výkladom základných pracovnoprávnych inštitútov, ako napr. pracovná zmluva, výpoveď zamestnávateľa, náhrada škody spôsobenej zamestnancom a pod.
Budeme sa venovať náležitostiam pracovnej zmluvy, vysvetlíme ako postupovať pri skončení pracovného pomeru, ako upraviť odmeňovanie zamestnancov, za akých podmienok možno zamestnancovi nariadiť dovolenku, či má zamestnanec nárok na prekážku v práci, kedy možno od zamestnanca požadovať náhradu škody.