Aj my v Naučíme sa učíme

12. mája 2017

Každý deň sa učíme niečo nové. Aj profesionáli vo vzdelávaní sa potrebujú vzdelávať. Hľadať priestor pre aktívne využitie mozgu pre lepší a kvalitnejších život. Práca so základnými princípmi učenia, ktoré nám pomôžu byť efektívnejší a rýchlejšie napredovať boli témy, ktoré nás presvedčili zúčasniť sa workshopu – EFEKTÍVNE FUNGOVANIE MOZGU – PRÍNOS PRE VÁŠ BIZNIS A PRÁCU.

Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosť COMM-PASS pripravila workshop pod vedením Petra Minára, ktorý nám sprostredkoval zážitky a emócie, ktoré hrajú kľúčovú úlohu vo vývine mozgových funkcií. Ak chceme, aby náš mozog primerane pracoval, efektívnejšie prijímal nové informácie, v pamäti ich vhodne „uložil“ a v správny čas si na ne „spomenul“, mali by sme udržiavať mozgové bunky čo najviac aktívne.

Potenciál našich schopností určujú gény, ale  náš mozog pretvára prostredie. Pretvára ho podľa toho, čo robíme, čo čítame, čo vnímame, čo pozeráme, s kým sa rozprávame…

Poznáme faktory, ktoré ovplyvňujú dobré fungovanie mozgu a udržiavanie zdravej mysle človeka. Sú nimi najmä výživa – zdravá, pestrá, vyvážená, bohatá na antioxidanty a živiny, sociálny kontakt, zdravý a veku primeraný životný štýl, ale aj permanentná stimulácia mozgu novými mentálnymi podnetmi, záujem o všetko neznáme, získavanie nových informácií a vedomostí.

Kvalitu života zvyšuje aktívny rozvoj mozgu. Aktívny rozvoj je každého vlastná zodpovednosť!

Výskumy potvrdzujú, že mozgová aktivita dosahuje svoj najvyšší potenciál, ak prežívame radosť z toho, čo robíme. Vhodné sú aktivity, v ktorých si osvojujeme niečo nové – napríklad sa učíme cudzí jazyk, venujeme sa umeleckým aktivitám, navštevujeme kurzy, vykonávame také činnosti, o ktorých sme boli presvedčení, že ich nedokážeme zvládnuť.

Vzdelávacie aktivity prispievajú k životnej spokojnosti, podporujú duševné a fyzické zdravie, uspokojujú potreby aktívnej činnosti a užitočnosti, ale hlavne udržujú mozog a myseľ človeka v dobrej kondícii.

Poďte sa udržiavať v kondícii s nami a vyberte si z našej širokej ponuky kurzov, ktoré zvýšia vašu odbornú spôsobilosť, alebo kurzov, ktoré vás potešia vo voľnom čase J