Úplne zadarmo

19. januára 2016

Milí klienti, vedeli ste, že u nás v Naučíme môžete získať ktorúkoľvek vzdelávaciu aktivitu úplne zadarmo? Že nie? Vďaka programu RE-PAS je možné i nemožné! :) Musíte však spĺňať základnú požiadavku – byť zaevidovaní na Úrade práce. Výber vzdelávacej aktivity je len na Vás!

Repas II

Program RE-PAS pripravuje uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranej vzdelávacej aktivite. RE-PAS Vám umožní rozšíriť si alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie, zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu, požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o uhradenie príspevku na rekvalifikáciu, to znamená o uhradenie vzdelávacej aktivity v plnej výške.

Termíny otvorenia kurzov plánujeme podľa záujmu klientov. V najbližšom období predpokladáme otvoriť napríklad:

Podvojné účtovníctvo – podľa záujmu klientov

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória – 07. 03. 2016

Lektor – andragogické minimum – 18. 03. 2016

Kurz opatrovania – 30. 03. 2016

Vyberte si z našej bohatej ponuky akreditovaných  vzdelávacích aktivít, odborných či jazykových kurzov TU. Tešíme sa na Vás u nás v Naučíme!