Učíme sa v NAUČÍME

8. júla 2014

SWOTKA. Čo je to? Povedia si možno viacerí z nás. Ide o nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (náš tím swotkou viedol skúsený lektor PaedDr. Vladimír Ušák, ktorý u nás v Akadémii mimochodom vedie kurz andragogického minima – LEKTOR). I vďaka tejto analýze sme sa posunuli opäť vpred a tým aj bližšie k Vašim potrebám. Vymýšľame pre Vás a členov Vašich rodín (od najmenších po najstarších) bohatú ponuku kurzov a aktivít na jeseň 2014. Máte sa na čo tešiť, pretože u nás sa môže vzdelávať naraz celá rodina!

web 2

Facebook, web a ich prepojenie – týmto moderným elektronickým svetom nás vzdeláva Maťa z Cukru. Snažíme sa porozumieť ako Vás čo najlepšie a najefektívnejšie formou nového webu a facebooku informovať o nás a našich aktivitách. Veríme, že sa nám to darí:)

web 1

A na facebooku ste nás už lajkli?