Pozor,pozor

7. októbra 2014

Aj vy si pamätáte na hlásenia školských rozhlasov? To chrapčanie a škŕkanie? :) Už sme školy dávnejšie zdolali, no vzdelávať sa chceme i naďalej. Preto pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie profesie bezpečnostný technik ponúkame akreditovaný kurz Bezpečnostný technik. Získate odborné vedomosti, znalosti a schopnosti uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ovládať postupy prác tak , aby bola efektívne dodržaná bezpečnosť práce pri jednotlivých činnostiach.

Ak ste vzdelávanie Bezpečnostný technik už absolvovali, nezabudnite, že Vaše osvedčenie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika je neplatné bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.  Aktualizačnú odbornú prípravu ste povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia!

panacik BOZP

Ak potrebujete získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie profesie technika požiarnej ochrany máte možnosť prihlásiť sa do kurzu Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany. Po absolvovaní kurzu budete poznať predpisy o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a ovládať organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi.

Technikom požiarnej ochrany vyplýva zákonná povinnosť absolvovať každých päť rokov ďalšiu odbornú prípravu, ktorá je podmienkou pre overenie odbornej spôsobilosti. Absolvovaním kurzu Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany zároveň účastníci kurzu nadobudnú nové vedomosti, ktoré sa týkajú prípadných legislatívnych zmien.

Využite výhodnú ponuku!

Objednajte si balík: kurz Lektor + kurz Bezpečnostný technik alebo kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany a uplatnite si zľavu 10% na oba kurzy!

Ak máte záujem o iné vzdelávacie programy, Naučíme na Vás čaká TU.