Ochrana osobných údajov

1. novembra 2015

0chrana osobných údajov stále je a bude veľmi aktuálnou témou v rôznych oblastiach, v pracovnom i osobnom živote. Rozvíjajúca sa sféra sociálnych sietí podmieňuje dôležitosť ochrany osobných údajov aj u detí a mládeže a nutnosť ich kontinuálneho vzdelávania v tejto téme.

Pripravili sme pre Vás 1-dňový seminár „Zákon o ochrane osobných údajov“. Dozviete sa, okrem iného, aké legislatívne povinnosti Vám zákon ukladá, ako ich správne implementovať do dennej praxe. Novinkou je aj nový zákon o whistleblowingu. Vysvetlíme Vám, či podľa zákona o ochrane osobných údajov ide o nový informačný systém . Pre viac informácií kliknite na odkaz Zákon o ochrane osobných údajov.

Povinnosť pre všetky orgány verejnej moci a pre stredné a veľké podniky (najmenej 50 zamestnancov) je vytvoriť vnútorný systém – internú dokumentáciu – vybavovania podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti.

Ak si zamestnávateľ neplní povinnosti v súvislosti s vybavovaním a evidenciou podnetov, inšpektorát práce môže uložiť pokutu do výšky 200 000 eur.

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky každoročne kontroluje vybrané subjekty, ktorých zoznam nájdete aj na tejto webovej stránke. Tento rok sa kontrole určite nevyhnú poskytovatelia marketingových služieb,  služieb tzv. telemarketingu, poskytovatelia finančných služieb, služieb v sektore poistenia, prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientskych informácií, nákupné a zábavné centrá a tiež pohostinské zariadenia.

zámok