Novela zákona o DPH od 1. januára 2016 spolu s praktickými príkladmi

11. novembra 2015

Od  01.01. 2016 nadobudne platnosť novela zákona o DPH č. 268/2015 Z.z., ktorá sa bude dotýkať  takmer všetkých platiteľov DPH. 

Hlavnou novinkou novely je zavedenie dobrovoľnej  osobitnej úpravy, na základe ktorej bude platiteľ odvádzať DPH do štátneho rozpočtu v závislosti od prijatia úhrady od  odberateľa  za dodaný tovar  alebo službu.  Je dobré v predstihu zistiť, ktorí platitelia si môžu zvoliť túto úpravu,  aké povinnosti  sa s ňou  spájajú, (či je naozaj výhodná pre platiteľov), ako bude platiteľ, ktorý sa rozhodne pre túto úpravu odvádzať daň a kedy si bude môcť odpočítať daň, ako bude postupovať pri  oprave základu dane, kedy bude  príslušné údaje uvádzať do daňového priznania a kontrolného výkazu.

Pre platiteľov, ktorí nakúpia tovar alebo služby od  týchto platiteľov uplatňujúcich osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby je zasa dôležité vedieť, v ktorom zdaňovacom období si budú môcť až odpočítať daň z faktúry, ako postupovať pri prijatom dobropise alebo ťarchopise od takéhoto dodávateľa, kedy a ako uvádzať príslušné údaje do kontrolného výkazu.

Novelou sa zavádza tuzemský prenos daňovej povinnosti („samozdanenie“) na  platiteľa, ktorý od iného platiteľa príjme stavebné práce alebo stavbu, prípadne  príjme tovar  so špecifickou montážou alebo inštaláciou – a tieto plnenia prijíma taktiež skoro každý platiteľ. Pre stavebné firmy táto zmena prinesie v niektorých prípadoch náročné posudzovanie svojej činnosti, či k dodávanému plneniu uplatniť DPH alebo fakturovať bez DPH.

Čo prinesie novela zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov?

Čo sa zmení pri výkone novelizovaných legislatívnych ustanovení v praxi od nadobudnutia ich účinnosti 01. 01. 2016? Informácie o všetkých týchto zmenách (a iných)   vrátane vysvetlenia na praktických príkladoch  sa dozviete na prednáške, ktorú sme pre Vás pripravili. Výklad novely zákona zabezpečí kvalifikovaný lektor,  Ing. Martin Ťažký, odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH; zamestnanec finančnej správy, obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe.

Komu je seminár určený?

Seminár je určený účtovníkom, ďalším ekonomickým a finančným pracovníkom – záujemcom o problematiku DPH.

Ďalšie informácie:

Účastníkom školenia vydáme osvedčenie o absolvovaní seminára ako doplnkového odborného vzdelávania.

V cene školenia je zahrnutá odborná a technická príprava a realizácia seminára, školiace materiály a občerstvenie v priebehu kurzu.

Podrobný program vzdelávacej aktivity nájdete tu.

 

dane