NO…

11. februára 2015

Čože sa v názve článku skrýva? Uhádli ste? Nie veru, „NO“ po anglicky to nie je!  Ani „NO“, ktoré mnohokrát používame namiesto „ÁNO“. :)
V tomto prípade je to skratka pre neziskovú organizáciu.  A práve o nich Vás chceme informovať milí klienti.

NO

Neziskovou organizáciou je právnická osoba založená podľa Zákona o neziskových organizáciách, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Všeobecne prospešné služby sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj a podobne.

My sme si pre Vás, ktorí v NO pracujete, dňa 11. 02. 2015 pripravili seminár „Účtovníctvo neziskových organizácií“ s Ing. Bc. Dašou Koraušovou, MBA, LL.M., o ktorom sa dozviete viac  TU.