Neziskové organizácie

8. februára 2016

Neziskový sektor je už dlhodobo oblasťou, v ktorej neziskové organizácie veľa krát plnia úlohy štátu, na ktoré neostávajú finančné či personálne zdroje. Vykonávajú činnosti zamerané na uspokojovanie svojich záujmov, na rozvoj občianskej spoločnosti alebo na charitatívne ciele. Dnes je tretí sektor výraznou duchovnou, politickou i ekonomickou silou. Neziskové organizácie majú pestrú a rôznorodú tvár.

charityII

My v Naučíme sme pripravili pre klientov, ktorí vedú alebo plánajú viesť účtovníctvo neziskových organizácií, odborný seminár „Účtovníctvo neziskových organizácií“. Bude sa konať dňa 26. 2. 2016 a jeho lektorkou bude Ing. Bc. Daša Koraušová, MBA, LL.M

Tešíme sa na Vašu účasť!