Pre veľký záujem

25. apríla 2014

Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v aktuálnom znení

Typ: odborný seminár

Termín: 19.06.2014

Dĺžka trvania: 1 deň

Cena: 42  €

Min. počet uchádzačov:

Úvod do problematiky, zásady spracovávania, bezpečnosť, ochrana práv dotknutých osôb, cezhraničný tok osobných údajov a pod. Dozviete sa, čo zmenila, resp. upravila novela zákona o ochrane osobných údajov účinná od 15.04.2014.