Marec mesiac kníh

5. marca 2015

Milí klienti, už je tu marec, mesiac kníh, mesiac spojený s Dňom učiteľov… U nás v Naučíme sa bude učiť vo veľkom. Pripravili sme si pre Vás bohatú ponuku seminárov i akreditovaných vzdelávacích aktivít, ako napríklad:

Novela zákonníka práce, ktorá mala pôvodne začať platiť od 1. januára 2015 a je aktuálne platná a účinná od 1. marca 2015 je len časťou programu seminára „Najčastejšie problémy pri aplikácii Zákonníka práce a posledné novelizácie„, ktorý sa bude konať dňa 15. apríla 2015. Odbornosť a kvalifikovaný priebeh seminára je garantovaný skúsenou lektorkou , JUDr. Teréziou Maděřičovou, ktorá sa venuje predovšetkým personálnemu a pracovnému poradenstvu a vzdelávaniu v oblasti aplikácie Zákonníka práce v praxi, mzdových podmienok, zamestnaneckých benefitov, sociálneho fondu a ostatných predpisov upravujúcich oblasť pracovnoprávnych vzťahov.

Knihy I.

Ponúkame Vám možnosť získať prehľad v oblasti ochrany osobných údajov prostredníctvom seminára „Ochrana osobných údajov„. Seminár, ktorý prispeje k pochopeniu zmyslu a účelu legislatívy v tejto oblasti sa bude konať dňa 14. apríla 2015 a lektorsky ho bude zabezpečovať skúsená a osvedčená lektorka JUDr. Marcela Macová.

V prípade Vášho záujmu vieme tematiku seminárov zabezpečiť i priamo vo Vašej firme, aplikované na Vaše podmienky!

Veľa ďalších vzdelávacích aktivít nájdete TU. Tešíme sa na stretnutie s Vami. :)