Akadémia vzdelávania Trnava

Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava