Zmluvné právo pre realitné kancelárie

Obsah seminára:

 1. Úvod do práva nehnuteľností
 2. Úvod do zmluvného práva a základy tvorby zmlúv
 3. Kúpna zmluva
 4. Iné zmluvy o prevodoch nehnuteľností (darovacia zmluva, zámenná zmluva)
 5. Zmluva o zriadení záložného práva a iné formy zabezpečenia kúpnej ceny
 6. Zmluva o budúcej zmluve
 7. Tzv. rezervačná zmluva
 8. Nájomná zmluva
 9. Zmluvy uzatvárané medzi realitnou kanceláriou a klientom (sprostredkovateľské zmluva, komisionárska zmluva a iné )
 10. Časté chyby zmlúv realitných kancelárií

Lektorské zabezpečenie: JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

 

Základné informácie

 • Názov: Zmluvné právo pre realitné kancelárie
 • Typ: kurz
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: podľa záujmu klientov
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz