Vedenie ľudí

Cieľom kurzu je získať prehľad o podstate, funkciách a dosahoch vedenia ľudí a vybudovať si kompetentnosti, ktoré sa spájajú s efektívnym vedením podriadených. Osvojiť si praktické návody, ako správne viesť podriadených. Účastníci kurzu prejdú rôznymi zaujímavými osobnostnými testami a prípadovými štúdiami, na základe čoho si prostredníctvom aktívneho sebapoznania a sebahodnotenia efektívne zvnútornia nové poznatky a začlenia ich do svojej manažérskej praxe. Obsahové zameranie tohto kurzu je možné „našiť na mieru“ požiadavkám klientov podľa toho, aké problémy nachádzajú v manažérskej práci a na kurze by sa nimi chceli zaoberať prednostne. Výber z tém:

 • Osobnostné črty efektívnych lídrov.
 • Charizmatické a transformačné vedenie ľudí.
 • Na ľudí a na úlohy orientovaný líder.
 • Situačné prístupy k vedeniu ľudí.
 • Líder a vedenie ľudí v čase krízy.
 • Hodnotovo orientované vedenie ľudí.
 • Etické a neetické vedenie ľudí.
 • Vedenie ľudí v tímoch, osvedčené taktiky a negatívne prejavy skupinového správania.

 

Základné informácie

 • Názov: Vedenie ľudí
 • Typ: kurz
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: podľa záujmu klientov
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz