Akreditované vzdelávanie

Účtovníctvo neziskových organizácií

Seminár je určený pre klientov, ktorí majú skúsenosti s podvojným účtovníctvom (napr. absolvovali kurz podvojné účtovníctvo) a plánujú viesť účtovníctvo pre neziskové organizácie. Lektor: Ing. Bc. Daša Koraušová, MBA, LL.M

Program:

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku – právna úprava
 • Postupy účtovníctva
 • Účtovné triedy
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
 • Výpočet daňových povinností
 • Prezentácia účtovnej závierky
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ

 

 

Základné informácie

 • Názov: Účtovníctvo neziskových organizácií
 • Typ: seminár
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 40,00 € bez DPH, 48,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz