slider-pic

Špecifická odborná príprava z BOZP

Kurz je zamerný na oboznámenie účastníkov so súčasnou platnou legislatívnou základňou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a poznatkami pri jej uplatňovaní, špecifickými povinnosťami z nej vyplývajúcimi, inštitucionálnymi štruktúrami pre ochranu oprávneného záujmu zamestnávateľov a zamestnancov, a pod.

Základné informácie

  • Názov: Špecifická odborná príprava z BOZP
  • Typ: akreditovaný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: 18 hodín
Cena: 91,67 € s DPH, 110,00 € bez DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz