slider-pic

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska

Absolvovanie akreditovaného kurzu umožní získanie odbornej spôsobilosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania pohrebiska.

Požadované vstupné vzdelanie: stredoškolské

Základné informácie

  • Názov: Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
  • Typ: akreditovaný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: 60 vyučovacích hodín + skúška
Cena: 450,00 € bez DPH, 540,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz