slider-pic

Modul: Podvojné účtovníctvo

Akreditovaný kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Základné informácie

  • Názov: Modul: Podvojné účtovníctvo
  • Typ: akreditovaný rekvalifikačný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: 130 vyučovacích hodín + skúška
Cena: 250,00 bez DPH, 300,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz