Oracle 11g III. – administrácia

Osnova:

I. Architektúra databáz Oracle
Pamäťové štruktúry, ich popis a možnosti nastavenia
Komponenty SGA
Využitie PGA
Prehľad procesov Oracle
Background procesy
Operácie v Database Buffer Cache
Fyzická štruktúra databázy
Bloky, extenty, segmenty, tablespace
Databázoví užívatelia a schémy
II. Inštalácia a vytváranie databáz Oracle 11g
Nástroje pre inštaláciu a vytváranie databáz
Optimal Flexible Architecture (OFA)
Premenné prostredia
Database Configuration Assistant (DBCA)
III. Správa Oracle inštancie
Nástroje pre správu Oracle databázy – Oracle Enterprise Manager, SQL*Plus, SQL Developer
Spúšťanie a zastavenie databázy vrátane rozšírených možností, štádiá spustenia
IV. Monitorovanie a nastavenie dátových štruktúr
Správa tabuľkových priestorov v EM a pomocou SQL
Úprava veľkosti tabuľkového priestoru a pridanie databázového súboru
Vytvorenie tabuľkového priestoru
Správa Redo log súborov, princípy, využitie, nastavenia, multiplexovanie a automatická archivácia
V. Správa užívateľov a privilégií
Užívatelia a schémy v databáze Oracle
Vytváranie a nastavenia užívateľských účtov cez EM a SQL
Zobrazenie užívateľov a sessions
Uživateľské profily
Systémové privilégiá
Objektové privilégiá
Role
VI. Technológie Flashback a LogMiner
Flashback query, Flashback version query, Flashback transaction query
Flashback table a Flashback drop (Recycle bin)
Flashback database
Flashback Data Archive
LogMiner
VII. Zálohovanie a obnova údajov
Scenáre zálohovania a obnovy
Archívny mód (ARCHIVELOG)
Nastavenia a vytváranie záloh v EM
Zálohovanie cez RMAN
Zálohovanie užívateľským skriptom
Postupy riešenia problémov – strata Controlfile, strata dátového súboru cez RMAN, strata dátového súboru cez EM
VIII. UNDO dáta
Princíp generovania UNDO dát a ich využitie
Monitorovanie UNDO dát
Konfigurácia retencie UNDO dát, vplyv jej nastavenia na výkon databázy
IX. Monitorovanie a ladenie výkonu
Automatic Workload Repository
Vytvorenie SQL Tuning Setu
SQL Advisory – SQL Access Advisor, SQL Tuning Advisor
Automatic SQL Tuning
SQL Performance Analyzer
Segment Advisor
Automatic Database Diagnostic Monitor – ADDM
X. Sieťové nastavenia
Nastavenie Listenera
Net Services Administration
XI. Export a import údajov
Datapump
SQL*Loader
Clone Database

Základné informácie

  • Názov: Oracle 11g III. – administrácia
  • Typ: odborný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: dohodou
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Lektor: Radoslav Lovecký

Odporučte kurz