Oracle 10g III. administrácia

Osnova:

Úvod (architektúra databázy)

 • Popis cieľov kurzu
 • Informácie o architektúre Oracle databázy 10g

Inštalácia softvéru Oracle databázy

 • Vysvetlenie základných úloh a nástrojov na administráciu databázy
 • Plánovanie inštalácie Oracle aplikácií
 • Použitie architektúry OFA (optimal flexible architecture)
 • Inštalácia softvéru pomocou inštalačného programu Oracle Universal Installer (OUI)

Vytvorenie Oracle databázy

 • Vytvorenie databázy pomocou Asistenta konfigurácie databázy (DBCA)
 • Vytvorenie šablóny návrhu databázy pomocou DBCA
 • Generovanie skriptov na vytvorenie databázy pomocou DBCA

Riadenie inštancie Oracle

 • Spustenie a zastavenie Oracle databázy a komponentov
 • Použitie systému Enterprise Manager (EM)
 • Prístup k databáze pomocou SQL*Plus a iSQL*Plus
 • Modifikovanie parametrov inicializácie databázy
 • Vysvetlenie štádií spustenia databázy
 • Zobrazenie protokolu výstrah
 • Použitie dátového slovníka

Spravovanie štruktúr pamäťového priestoru databázy

 • Popis uchovávania údajov tabuliek (v blokoch)
 • Definovanie použitia tabuľkových priestorov a dátových súborov
 • Vysvetlenie a využitie systému OMF (Oracle Managed Files)
 • Vytvorenie a spravovanie tabuľkových priestorov
 • Získanie údajov tabuľkového priestoru
 • Popis hlavných konceptov a funkcií automatickej správy pamäťového priestoru (ASM)

Administrácia kontroly prístupu používateľov

 • Vytvorenie a spravovanie kont používateľov databázy
 • Autentifikácia používateľov
 • Priradenie predvolených pamäťových oblastí (tabuľkové priestory)
 • Pridelenie a odobratie privilégií
 • Vytvorenie a spravovanie rolí
 • Vytvorenie a spravovanie profilov
 • Implementácia štandardných funkcií zabezpečenia heslom
 • Riadenie využitia prostriedkov používateľmi

Spravovanie objektov schémy

 • Definovanie objektov schémy a dátových typov
 • Vytvorenie a modifikácia tabuliek
 • Definovanie obmedzení
 • Zobrazenie stĺpcov a obsahu tabuľky
 • Vytvorenie indexov, zobrazení a sekvencií
 • Vysvetlenie použitia dočasných tabuliek
 • Použitie dátového slovníka

Správa údajov a súbežných procesov

 • Spravovanie dát použitím jazyka SQL
 • Identifikácia a administrácia objektov PL/SQL
 • Popis spúšťačov a spúšťacích udalostí
 • Monitorovanie a riešenie konfliktov uzamknutia

Správa údajov odvolania

 • Vysvetlenie DML a generovania údajov odvolania
 • Monitorovanie a administrácia odvolania
 • Popis rozdielu medzi údajmi odvolania a údajmi opätovného vykonania
 • Konfigurácia doby uchovania údajov odvolania
 • Zaručenie doby uchovania údajov odvolania
 • Použitie pomocného programu pre odvolanie

Implementácia zabezpečenia Oracle databázy

 • Popis oprávnení administrátorov databázy v oblasti zabezpečenia
 • Použitie princípu prístupových práv najnižšej úrovne
 • Aktivácia štandardnej kontroly databázy
 • Určenie volieb kontroly
 • Revízia informácií o kontrole
 • Spravovanie revízneho záznamu

Konfigurácia sieťového prostredia Oracle

 • Použitie systému Enterprise Manager na konfiguráciu sieťového prostredia Oracle
 • Vytvorenie ďalších prijímačov
 • Vytvorenie aliasov sieťovej služby
 • Konfigurácia prepnutia na zálohu pre pripojenie
 • Riadenie prijímača Oracle Net Listener
 • Testovanie konektivity Oracle Net
 • Použitie zdieľaných alebo vyhradených serverov

Proaktívna správa

 • Použitie štatistík
 • Spravovanie depozitára AWR (Automatic Workload Repository)
 • Použitie programu Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • Popis rámca Advisory Framework
 • Nastavenie prahov výstrahy
 • Použitie výstrah generovaných serverom
 • Použitie automatizovaných úloh

Správa výkonu

 • Použitie stránok systému Enterprise Manager na monitorovanie výkonu
 • Použitie pomocného programu pre ladenie SQL
 • Použitie pomocného programu pre prístup SQL
 • Použitie automatickej správy zdieľanej pamäte
 • Použitie pomocného programu pamäte na nastavenie veľkosti bufferov pamäte
 • Použitie dynamických pohľadov súvisiacich s výkonom
 • Riešenie problémov s neplatnými alebo nepoužiteľnými objektmi

Základné informácie o zálohovaní a obnove

 • Identifikácia typov zlyhania, ktoré môžu nastať v Oracle databáze
 • Popis spôsobov nastavenia obnovy inštancie
 • Význam kontrolných bodov, súborov redo log a archivovaných protokolových súborov
 • Konfigurácia režimu ARCHIVELOG

Vykonanie zálohovania databázy

 • Vytvorenie konzistentných záloh databázy
 • Zálohovanie databázy bez jej vypnutia
 • Vytvorenie prírastkových záloh
 • Automatizácia zálohovania databázy
 • Monitorovanie oblasti pre rýchlu obnovu

Vykonanie obnovy databázy

 • Obnova po strate riadiaceho súboru
 • Obnova po strate súboru redo log
 • Vykonanie kompletnej obnovy po strate dátového súboru

Vykonanie operácie Flashback

 • Popis funkcie Flashback databázy
 • Obnova obsahu tabuľky v konkrétnom časovom bode v minulosti pomocou funkcie Flashback tabuľky
 • Obnova zrušenej tabuľky
 • Zobrazenie obsahu databázy v ľubovoľnom časovom bode pomocou funkcie Flashback dopytu
 • Zobrazenie verzií riadka za určité časové obdobie pomocou funkcie Flashback dopytu na verziu
 • Zobrazenie histórie transakcií riadka pomocou funkcie Flashback dopytu na transakciu

Presun údajov

 • Popis dostupných spôsobov presunu údajov
 • Vytvorenie a použitie objektov adresára
 • Použitie programu SQL*Loader zavedenie údajov z inej databázy než Oracle (alebo zo súborov používateľa)
 • Vysvetlenie celkovej architektúry rýchleho prevodu údajov
 • Použitie exportu a importu rýchleho prevodu údajov na presun údajov medzi Oracle databázami
 • Použitie externých tabuliek na presun údajov pomocou súborov, ktoré nezávisia od platformy

Základné informácie

 • Názov: Oracle 10g III. administrácia
 • Typ: odborný kurz
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: dohodou
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Lektor: Radoslav Lovecký

Odporučte kurz