Akreditované vzdelávanie

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie v roku 2018

Prichádzajú zmeny, kedy doteraz platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý je už v pripomienkovom konaní. Nielenže bude nový zákon o ochrane osobných údajov, ale už je platné aj Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).
Pripravte sa na to, že od 25. 5. 2018 žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov nemôže byť vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
Povieme Vám na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť“ na neskôr.

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

Viete, že:

 • Budete nanovo poučovať oprávnené osoby?
 • Potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?
 • Bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
 • Evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • Ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?
 • Je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

Lektor: JUDr. Marcela Macová

Základné informácie

 • Názov: Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie v roku 2018
 • Typ: odborný seminár
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 40 € bez DPH, 48 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz