slider-pic

Obsluha motorových vozíkov – základný kurz

Kurz je určený záujemcom o získanie preukazu vodičov motorových vozíkov podľa jednotlivých tried a kategórií. Cieľom kurzu je nadobudnúť potrebné vedomosti v rozsahu platnosti predpisov súvisiacich s prevádzkou na pozemných komunikáciách, poskytnúť praktické poznatky a zručnosti z oblasti prevádzky s motorovým vozíkom a manipulácie s materiálom.

Základné informácie

  • Názov: Obsluha motorových vozíkov – základný kurz
  • Typ: akreditovaný rekvalifikačný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: 50 hodín
Cena: 120,00 € bez DPH, 144,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz