Interkulturálna komunikácia

Komunikácia s príslušníkmi odlišnej kultúry – tento kurz sa realizuje podľa špecifických požiadaviek klientov, obsahové zameranie je „na mieru“ potrebám so zameraním na kultúru, resp. kultúry, s ktorými klient potrebuje pracovať. Kurz poskytuje aktuálne poznatky z oblasti interkultúrnej komunikácie. Naučíme klientov ako správne interpretovať signály, ktoré k nám príslušníci rôznych kultúr vysielajú. Aké kritériá sú pri výbere vhodných expatriotov na zahraničné vyslania dôležité. Ako sa interkultúrne rozdiely prejavujú v praxi a ktoré zásady efektívnej komunikácie si treba osvojiť pri komunikácii, motivácii a vedení ľudí z odlišných kultúr. Ako riešiť problémy, ktoré vznikajú kvôli medzikultúrnym odlišnostiam (vzťah nadriadený – podriadení, kolegovia v tíme, manažér expatriot – domáci zamestnanci a pod.). Na čo si dať pozor pri vyjednávaní s cudzím obchodným partnerom a pri príprave prezentácií pre zahraničných partnerov.

 

Základné informácie

  • Názov: Interkulturálna komunikácia
  • Typ: kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: podľa záujmu klientov
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz