Elektronická schránka

 • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
 • Vymedzenie základných pojmov
 • Zriadenie elektronickej schránky
 • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
 • Deaktivácia elektronickej schránky
 • Zrušenie elektronickej schránky
 • Kvalifikovaný elektronický podpis
 • Samotný výkon verejnej moci elektronicky vrátane praktickej ukážky jednotlivých funkcií elekt. schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).

Školitel: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Základné informácie

 • Názov: Elektronická schránka
 • Typ: seminár
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 40,00 € bez DPH, 48,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz