Efektívne etické HRM procesy

Cieľom kurzu je osvojiť si overené metódy efektívneho manažmentu ľudských zdrojov z perspektívy etiky. Aplikácia morálnych pravidiel v HRM maximálne podporuje rešpekt zamestnancov pre záujmy podniku. Morálne normy a princípy v HRM zvyšujú kvalitu pracovného života a spokojnosť zamestnancov, čím pozitívne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť. Tento kurz sprostredkuje klientom najnovšie poznatky z oblasti etického HRM a naučí ich, ako nastaviť rôzne HR procesy, aby nedochádzalo ku konfliktom na pracovisku. Výber z tematických oblastí (podľa záujmu klienta):

 • Nábor a výber zamestnancov.
 • Hodnotenie pracovnej výkonnosti.
 • Motivácia.
 • Vzdelávanie a kariérny rast.
 • Odmeňovanie.
 • Mobbing a bossing na pracovisku a možnosti ich riešenia.
 • Korporátny psychopatizmus – ako ho identifikovať a ako ho riešiť.

 

Základné informácie

 • Názov: Efektívne etické HRM procesy
 • Typ: kurz
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: podľa záujmu klientov
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz