slider-pic

Aktualizačná odborná príprava pracovníkov obsluhy tlakových nádob stabilných

Kurz je určený držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre obsluhu tlakových nádob stabilných. Uskutoční sa v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky 508/2009 Z. z.

Základné informácie

  • Názov: Aktualizačná odborná príprava pracovníkov obsluhy tlakových nádob stabilných
  • Typ: akreditovaný rekvalifikačný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: 4 hodín
Cena: 20,00 € bez DPH, 24,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz