slider-pic

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov III. – VI. triedy

Kurz je určený držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre obsluhu kotlov III.-VI. triedy, spojenú s predĺžením platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti.

Základné informácie

  • Názov: Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov III. – VI. triedy
  • Typ: akreditovaný rekvalifikačný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: 8 hodín
Cena: 50 € bez DPH, 60 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz