Vianočná kokedama

Pripravíte čarovné vianočné...

Čítajte viac

Kokedama

Netradičný spôsob výsadby...

Čítajte viac

KEĎ CESTA JE CIEĽOM

Pri športovej aktivite...

Čítajte viac

Láska ide cez žalúdok

Už sa Vám zbiehajú slinky...

Čítajte viac

Stredovek neskončil, stredovek trvá

Ožijete v podobe...

Čítajte viac

Kvety – pohladenie pre dušu

Vôňa, krehkosť a pestrosť farieb...

Čítajte viac

Modul: Podvojné účtovníctvo a Mzdové účtovníctvo

Osvojte si základné poznatky a zručnosti...

Čítajte viac

Elektronická schránka

Každá právnická osoba...

Čítajte viac

Zmluvné právo pre realitné kancelárie

Zmluvy o prevodoch...

Čítajte viac

Vzdelávací program: Účtovník

Osvojte si základné poznatky a zručnosti...

Čítajte viac

Interkulturálna komunikácia

Kurz "šitý na mieru"...

Čítajte viac

Vedenie ľudí

Vybudujte si kompetentnosť...

Čítajte viac

Efektívne etické HRM procesy

Ako zvýšiť záujmy podniku...

Čítajte viac

Personálny manažment

Získajte prehľad...

Čítajte viac

Etické pracovné prostredie

Sprostredkovanie poznatkov...

Čítajte viac

Práca s PC (pre pokročilých)

Komplexný balíček pre pokročilých

Čítajte viac

Práca s PC (pre začiatočníkov)

Komplexný balíček pre začiatočníkov

Čítajte viac

Rozvrhnutie pracovného času…

S lektorkou JUDr. Teréziou Maděřičovou

Čítajte viac

PC kurz pre seniorov

MS Windows, Internet

Čítajte viac

Metódy a nástroje Lean

Základné informácie...

Čítajte viac

Totálne produktívna údržba

Zoznámte sa s metódou TPM...

Čítajte viac

Tímová práca

Hlavné zásady tímovej práce...

Čítajte viac

Problem solving – systematické riešenie problémov

Naučte sa na praktických prípadových štúdiách...

Čítajte viac

Optimalizácia logistiky

Optimalizácia toku materiálu...

Čítajte viac

Metóda SMED

Zoznámenie a precvičenie metódy SMED...

Čítajte viac

Metóda 5S

Metóda 5S umožňuje zlepšiť...

Čítajte viac

LEAN manufacturing – štíhly podnik

Naučiť sa poznať...

Čítajte viac

KAIZEN – trvalé zlepšovanie

Metodika trvalého zlepšovania procesov...

Čítajte viac

Projektové riadenie

Zoznámenie sa s metódami a nástrojmi koordinácie...

Čítajte viac

Personálny manažment

Zoznámenie sa s personálnym...

Čítajte viac

Motivácia k výkonu

Zoznámenie s metódami a nástrojmi motivácie...

Čítajte viac

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Získajte lepší prehľad...

Čítajte viac

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov

Získajte osvedčenie...

Čítajte viac

Tvorba www stránok

Nauč sa vytvoriť...

Čítajte viac

MS WORD – základy

Naučíme...

Čítajte viac

MS WORD – pre pokročilých

Upgraduj sa...

Čítajte viac

MS EXCEL – základy

Základy práce s tabuľkovým procesorom...

Čítajte viac

MS POWER POINT

Naučíme...

Čítajte viac

MS Excel – pre pokročilých

Upgradni sa...

Čítajte viac

MS ACCESS

Rozšír si svoje poznatky...

Čítajte viac

Účtovníctvo neziskových organizácií

Špecifiká účtovníctva pre neziskové organizácie.

Čítajte viac

Modul: Podvojné účtovníctvo

Osvojte si základné poznatky a zručnosti...

Čítajte viac

Modul: Jednoduché účtovníctvo

Naučte sa základné poznatky a zručnosti...

Čítajte viac

Modul: Personalistika a mzdové účtovníctvo

Mzdová agenda...

Čítajte viac

LEKTOR – andragogické minimum

Vzdelávanie dospelých...

Čítajte viac

Špecifická odborná príprava z BOZP

Súčasná platná legislatíva...

Čítajte viac

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Záujemcom o získanie...

Čítajte viac

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby

Získanie odbornej spôsobilosti...

Čítajte viac

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska

Získanie odbornej spôsobilosti...

Čítajte viac

Odborná príprava na prevádzkovanie krematória

Získanie odbornej spôsobilosti...

Čítajte viac

Kurz kuričov III. – VI. triedy

Získajte kuričský preukaz skupiny...

Čítajte viac

Odborná príprava pracovníkov obsluhy tlakových nádob stabilných

Získajte osvedčenie o odbornej...

Čítajte viac

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov III. – VI. triedy

Predĺžte si platnosť dokladov...

Čítajte viac

Obsluha motorových vozíkov – základný kurz

Nadobudnite potrebné vedomosti...

Čítajte viac

Obsluha motorových vozíkov

Nové a pozmenené normy v oblasti motorových vozíkov...

Čítajte viac