Hodiny času

25. novembra 2014

Veľakrát ste už milí klienti počuli „jedinou skutočnou spravodlivosťou sú hodiny času, odbíjajú pre nás všetkých rovnako“.

watch II.

Život každého z nás začína narodením a končí úmrtím. Každá etapa života je jedinečnou a má svoju podstatu. I staroba vie byť krásnou, keď máme vôkol seba ľudí, ktorí k nám pristupujú s rešpektom, úctou a láskou. Veľakrát však iba rešpekt, úcta a láska nestačia, potrebujeme teoretické i praktické skúsenosti v oblasti opatrovania. Dňa 8. decembra 2014 možno práve pre Vás predpokladáme otvoriť kurz opatrovania.

Ak ste kurz opatrovania už absolvovali, no nespĺňate kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008, prihláste sa na nadstavbový kurz TU.

Tešíme sa na Vás!