„Dušičky“

21. októbra 2014

Už o chvíľu to „vypukne“. Sviatoční šóféri spomalia cestnú
premávku, rodiny sa stretnú pri čistení hrobov, pálení sviečok…
Všetci si chceme uctiť našich milovaných, ktorí už nie sú medzi
nami, no sú v našich mysliach, i srdciach.

Sviatoch Všetkých Svätých, Pamiatka zosnulých – podľa ľudovej tradície v predvečer
sviatku dušičiek vystupujú duše zomrelých na jednu noc z očistca,
kde v plameňoch pykajú za svoje hriechy.

Babicka do clanku DUSICKY
Téma úmrtia je veľmi chúlostivou a bolestivou súčasťou našich
životov. Je nesmierne dôležité, aby boli zamestnanci pohrebných
služieb profesionálmi, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Možno prekvapíme mnohých z Vás milí klienti, no i takéto akreditované kurzy v Naučíme máme – Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska a krematória.

Pre viac informácii o kurzoch a seminároch v Naučíme pozri TU.