Daň, daňové priznanie

11. decembra 2014

História výberu daní siaha v gréckych Aténach až do 4. storočia pred n. l.

Daňou sa v slovenskom práve rozumie platba fyzických alebo právnických osôb, ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov.

Dane I.

My sme si pre Vás, milí klienti, v roku 2015 pripravili s touto tématikou nasledujúce semináre:

19. 01. 2015 – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01. 01. 2015

26. 01. 2015 – Daň z príjmov PO za rok 2014 a zmeny účinné od 01. 01. 2015

11. 02. 2015 – Zdaňovanie príjmov fyzických osôb za rok 2014, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2014 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01. 01. 2015

V súvislosti s témou „DAŇ”,  nám v Naučíme ožila v spomienkach táto rozprávková scénka. :)