CESTA JE CIEĽ

6. februára 2017

Množstvo informácií, ktorým sme dnes vystavovaní, je také veľké, že vybrať to podstatné býva veľmi náročné.

Vraví sa, že naša životná cesta je zároveň naším cieľom. To, s čím sa na ceste stretávame, nás posúva, formuje a robí tým kým sme. Toto tvrdenie sa dá aplikovať aj na vzdelávanie. Cieľom učenia nie sú vedomosti, ale činnosť. Nová zručnosť, schopnosť know-how, nám umožní predtým neprekonateľnú prekážku zdolať s ľahkosťou.

Pokrok vo väčšine profesií je podmienený kvalitnými a užitočnými poznatkami. Vyberte sa s nami na cestu plnú dobrodružstiev, ktoré vás obohatia.

Najbližšie pre vás pripravujeme:

14. február 2017
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
120 hodín naplnených legislatívou na úseku ochrany pred požiarmi, teoretickými poznatkami, praktickými skúsenosťami a aplikačnými postupmi, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Vďaka kurzu zvládnete skúšku odbornej spôsobilosti úplne hravo…

27. február 2017
Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
V rámci kurzu sa zameriavame na zvládnutie celého rozsahu legislatívy súvisiacej s BOZP a jej aplikáciu na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získate Osvedčenie bezpečnostného technika s celoštátnou platnosťou.

27. február 2017
Lektor
Ste odborníkom a radi by ste svoje vedomosti odovzdali ďalej? Absolvovaním kurzu lektor získate oprávnenie pre vykonávanie školiteľskej činnosti a spôsobilosť naučiť záujemcov „tajomstvo vášho úspechu“.
28. február 2017

AOP technikov požiarnej ochrany
Cieľom AOP TPO je oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a právnymi predpismi a vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti z praktického uplatňovania odborných vedomostí a znalostí pri vykonávaní činností technika požiarnej ochrany.

2. marec 2017
Účtovník
Kto je účtovník? Osoba, ktorá vyrieši váš problém, o ktorom neviete, spôsobom, ktorý nechápete  Osvojte si základné poznatky a zručnosti nutné na uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov jednoduchého, podvojného aj mzdového účtovníctva.

2. marec 2017
Podvojné účtovníctvo
Získajte kvalifikáciu pre prácu v podvojnom účtovníctve s celoštátnou platnosťou. Teoretické a praktické vedomosti v spojitosti s modernými účtovnými postupmi vás pripravia na novú kariéru.

23. marca 2017
Epidemiologicky závažné činnosti pri práci s potravinami
Príprava na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri práci s potravinami.

Nenašli ste to čo hľadáte? Kompletnú ponuku našich kurzov nájdete tu.