Bezpečnostný technik

3. mája 2016

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že sme úspešne zhodnotili dlhoročné skúsenosti vo výchove a vzdelávaní a odborné vedenie nového tímu kvalifikovaných odborníkov a skúsených školiteľov aktívne pôsobiacich v oblasti bezpečnostných služieb. Tešíme sa, že na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce Vám môžeme ponúknuť vzdelávanie aj v oblasti ochrany práce.

V našej ponuke nájdete odbornú prípravu „Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov“. Prvý kurz s novou akreditáciou otvárame už 16. mája 2016.

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy sa môžete uplatniť ako bezpečnostný technik, na pracovných pozíciách vo verejnom sektore, v domácich a zahraničných spoločnostiach, v orgánoch štátneho dozoru (Inšpektorát bezpečnosti práce), vo výkonných štruktúrach v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vzdelávací program sme zostavili tak, aby si účastník okrem získania teoretických vedomostí a nadobudnutia praktických schopností a zručností osvojil nové prístupy k BOZP, pri ktorých efektivita neznamená len prevenciu a sankcionovanie zistených nedostatkov, ale skúmajú sa aj príčiny ich vzniku.

Pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorým uplynulo 5 rokov od vydania osvedčenia alebo 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy ponúkame „Aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov“ . Najbližší termín aktualizačnej odbornej prípravy je 11. a 12. mája 2016, školenie bude prebiehať paralelne v Trnave i v Senici.Vyberte si miesto konania, ktoré Vám vyhovuje.

Milí klienti, tešíme sa na stretnutie s Vami!