Anjeli

18. februára 2016

Pred nedávnom sme videli veľmi nezvyčajný film s názvom „Andělé všedního dne“. Hrdinami príbehu sú ľudia, ktorým život preteká pomedzi prsty a ktorí netušia, že ešte v ten večer ich život vyhasne. Preto sa v ich blízkosti objavujú anjeli, aby im pomohli posledné hodiny ich života prežiť plnohodnotne.

Nikto z nás nevie, netuší, kedy jeho život vyhasne. Vraví sa, že smrť je spravodlivá,že si nás berie všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, vierovyznania…, no vždy je spojená so smútkom našich najbližších. I smrť je, bohužiaľ, súčasťou života.

Posledná rozlúčka je extrémne ťažká a „administratívna vojna“, ktorá odchodom nášho blízkeho začne nikomu nepridá. Preto by Vám mali byť poskytnuté profesionálne služby, ktoré Vás nezaťažia, ale naopak, pomôžu Vám rozlúčiť sa s Vašim blízkym s úctou a v pokoji. Aj preto v Naučíme poskytujeme vzdelávacie aktivity zamerané  na  odborné služby v tejto oblasti. Zabezpečujeme kurzy Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska a krematória.  Okrem odborných tém zameraných na legislatívu, patológiu, psychológiu, ekonomické a prevádzkové činnosti klientom ponúkame aj možnosť bezplatne absolvovať v rámci kurzu odbornú prípravu na skúšku na RÚVZ na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska a krematória.

Ak je táto cesta vzdelávania tou pravou pre Vás, príďte sa učiť od našich skúsených lektorov, kurzy začínajú 07. 03. 2016.