Aktuálne!!!

6. novembra 2014

Posledná novela zákona o ochrane osobných údajov so sebou priniesla niekoľko zmien. Spoločnosti sú podľa nového zákona povinné prerobiť kompletne celú dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov. Účastníci sa dozvedia, čo všetko majú mať vypracované, ako to má vyzerať a hlavne to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR.

OOU I.

Na školení sa okrem iného dozviete:

–          akú dokumentáciu musíte mať vypracovanú,

–          či môžete kopírovať dokumenty,

–          ako vyplniť formuláre (praktická ukážka),

–          kto môže mať zodpovednú osobu,

–          čo je potrebné mať vypracované pri monitorovaní priestorov kamerami.

Prihláste sa TU a získajte už v pondelok , 10. 11. 2014, potrebné znalosti z oblasti zákona o ochrane osobných údajov.