AKO ZMANAGOVAŤ SEPTEMBER?

7. septembra 2016

Je to tu opäť. Uchlácholení letom, dovolenkou a možno trochu voľnejším obdobím, nás september vťahuje späť do kolotoča povinností. Nastáva zhon, ruch a plánovanie ako všetko stihnúť.

Vraví sa, že najlepšími timemanagermi a logistami sú mamy, resp. rodičia. Prečo? Pretože dokážu stihnúť úplne všetko. Sú nám k dispozícii 24/7, bez nároku na prestávku alebo dovolenku. Ich koordinačné a komunikačné schopnosti musia byť priam excelentné. Pod kontrolou majú financie, aspoň čiastočne zvládajú lekársku problematiku, majú skvelé orientačné schopnosti a plnia aj úlohu motivátorov, psychológov, či roztlieskavačiek.
Možno aj preto sa v súčasnosti hovorí o novodobých manažéroch, ktorí dokážu svoje pracovné rozhodnutia obohatiť o širší pohľad. Všetky manažérske rozhodnutia sa dotýkajú množstva ľudí a za tých máte zodpovednosť.

Rodičia pre nás môžu byť inšpiráciou, ako si rozdeliť deň tak, aby sa aspoň zdalo, že má dvojnásobok hodín :)

Veríme, že sa vám podarí naštartovať hladko a bez problémov. Ak sa náhodou ocitnete pod tlakom, vyskúšajte osvedčené tipy:
1. Predýchajte to
2. Počítajte do 10
3. Myslite pozitívne
4. Udržujte nadhľad a najmä humor

Samozrejme existuje množstvo techník, prostredníctvom ktorých môžete stres zvládnuť jednoduchšie. Na každého účinkuje niečo iné… Napríklad aj ďalšie vzdelávanie, pričom nemusí ísť nutne o zlepšovanie pracovných vedomostí, ale i vzdelávanie len tak pre radosť. Nezabudnite si preto pozrieť našu aktuálnu ponuku kurzov tu.