Ochrana osobných údajov

Ako pristupujeme k ochrane Vašich osobných údajov

Vítame Vás na webovej stránke Akadémie vzdelávania Trnava s.r.o., so sídlom Odbojárska 29/1984,
917 01  Trnava. Prostredníctvom našej stránky získavame Vaše osobné údaje, ktoré slúžia
najmä na prijatie a vybavenie Vašich požiadaviek, pravidelné doručovanie informačného
newslettera a ďalších obchodných oznámení a na zlepšenie našej ponuky pre Vás. K ochrane
Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, postupujeme v súlade s ustanoveniami
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov).

Newsletter

Ak ste požiadali o našu službu Newsletter, Vami poskytnuté osobné údaje využívame na
zaslanie elektronického Newslettera s informáciami o našich produktoch a aktuálnej ponuke
našich služieb.
Zakliknutím služby ste Akadémii vzdelávania Trnava s.r.o., Odbojárska 29/1984, 917 01 Trnava, dali dobrovoľne súhlas v súlade s §
11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré
boli získané za účelom evidencie požiadaviek z dôvodu pravidelného doručovania
informačného newslettera a ďalších obchodných oznámení, prípadného opakovaného oslovenia
pre potreby  marketingovej propagácie a to v rozsahu Vašej emailovej adresy v trvaní tri roky od poskytnutia súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho poskytnutia.
Z odoberania služby Newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Svoj súhlas s odoberaním
zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného v Newsletteri.
Vaše osobné údaje vymažeme v prípade, ak pominie účel, na ktorý boli spracúvané, okrem
prípadu, kedy sme podľa zákona povinní tieto údaje uschovať.
Na základe písomnej žiadosti máte právo bezplatne vyžadovať informácie o uložených a
spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa Vašej osoby. Podľa zákona o ochrane osobných
údajov máte právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov,
blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných
údajov.

Cookies

Webová stránka Akadémie vzdelávania Trnava s.r.o. využíva Google Analytics, webovú
analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba pracuje s tzv.
„cookies“, krátkymi textovými súbormi, ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú
webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva. Informácie generované prostredníctvom
cookies o Vašej návšteve webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené
v serveroch Googlu v Spojených štátoch. Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy
webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite, ktorá je určená jej prevádzkovateľovi,
prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu. Google môže tieto
informácie odovzdať tretím stranám v prípade, keď mu to ukladá zákon alebo kedy spomínané
tretie strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do
súvislosti Vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené.
Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači
zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade Vám pravdepodobne nebudú k dispozícii
všetky funkcie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so
spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené
vyššie.