Akreditované vzdelávanie

Účtovníctvo neziskových organizácií

Seminár je určený pre klientov, ktorí majú skúsenosti s podvojným účtovníctvom (napr. absolvovali kurz podvojné účtovníctvo) a plánujú viesť účtovníctvo pre neziskové organizácie. Lektor: Ing. Bc. Daša Koraušová, MBA, LL.M

Program:

* Charakteristika a typológia neziskových organizácií

* Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku – právna úprava

* Postupy účtovníctva

* Účtovné triedy

* Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve

* Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

* Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

* Výpočet daňových povinností

* Prezentácia účtovnej závierky

* Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ

 

 

Základné informácie

  • Názov: Účtovníctvo neziskových organizácií
  • Typ: seminár
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: Štefánikova 6, 917 01 Trnava
  • Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 40 € bez DPH, 48 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Leták a prihláška

Stiahnite si...

Odporučte kurz