slider-pic

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Kurz je zameraný na získanie teoretických znalostí z platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi.

Základná odborná príprava je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Základné informácie

  • Názov: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
  • Typ: akreditovaný rekvalifikačný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: Štefánikova 6, 917 01 Trnava
  • Dĺžka trvania: 120 hodín
Cena: 333,33 € bez DPH, 400,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Leták a prihláška

Stiahnite si...

Odporučte kurz