Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014

V programe seminára „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2015“, Vás lektorka Ing. Marcela Prajová  bude informovať o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2014, o povinných a odporúčaných tlačivách vydaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, o oslobedných príjmoch a príjmoch vylúčených z predmetu dane, o nezdaniteľných častiach danie na daňovníka, manželku (manžela), dobrovoľných príspevkoch na starobné alebo doplnkové dôchodkové sporenie a podobne.

Základné informácie

  • Názov: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014
  • Typ: odborný seminár
  • Miesto: Štefánikova 6, 917 01 Trnava
  • Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 40 € bez DPH, 48 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz