slider-pic

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby

Absolvovanie akreditovaného kurzu umožní získanie odbornej spôsobilosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania pohrebnej služby.

Požadované vstupné vzdelanie: stredoškolské

Základné informácie

  • Názov: Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby
  • Typ: akreditovaný kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: Štefánikova 6, 917 01 Trnava
  • Dĺžka trvania: 70 vyučovacích hodín + skúška
Cena: 500,00 € bez DPH, 600,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Leták a prihláška

Stiahnite si...

Odporučte kurz