slider-pic

Obsluha motorových vozíkov

Školenie je zamerané na nové a pozmenené normy v oblasti motorových vozíkov a ďalšie súvisiace normy, výklad niektorých ustanovení vyhlášky SÚBP č. 208/1991 a vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. týkajúci sa motorových vozíkov, prípady úrazov v oblasti práce s motorovými vozíkmi, rozbor príčin úrazov, postup vodiča motorového vozíka pri vzniku nehody, denná údržba motorových vozíkov a povinnosti užívateľa motorových vozíkov, vodiča motorových vozíkov, závozníka, zakázané manipulácie a konanie vodiča motorového vozíka.

Základné informácie

  • Názov: Obsluha motorových vozíkov
  • Typ: opakované školenie
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: Štefánikova 6, 917 01 Trnava
  • Dĺžka trvania: 8 hodín
Cena: 25 € bez DPH, 30 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Leták a prihláška

Pripravujeme...

Odporučte kurz