Akreditované vzdelávanie

Epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami

Práca pri manipulácii s požívatinami, v úpravách vôd, pri obsluhe vodovodných zariadení, pri výrobe liečiv, kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny, pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách, v prevádzkach holičstva a kaderníctva, zariadeniach pre poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb a podobne.

Základné informácie

  • Názov: Epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami
  • Typ: odborné školenie
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: Štefánikova 6, 917 01 Trnava
  • Dĺžka trvania: jednodňové školenie
Cena: 33,33 € bez DPH, 40 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz