Efektívne etické HRM procesy

Cieľom kurzu je osvojiť si overené metódy efektívneho manažmentu ľudských zdrojov z perspektívy etiky. Aplikácia morálnych pravidiel v HRM maximálne podporuje rešpekt zamestnancov pre záujmy podniku. Morálne normy a princípy v HRM zvyšujú kvalitu pracovného života a spokojnosť zamestnancov, čím pozitívne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť. Tento kurz sprostredkuje klientom najnovšie poznatky z oblasti etického HRM a naučí ich, ako nastaviť rôzne HR procesy, aby nedochádzalo ku konfliktom na pracovisku. Výber z tematických oblastí (podľa záujmu klienta):

  • Nábor a výber zamestnancov.
  • Hodnotenie pracovnej výkonnosti.
  • Motivácia.
  • Vzdelávanie a kariérny rast.
  • Odmeňovanie.
  • Mobbing a bossing na pracovisku a možnosti ich riešenia.
  • Korporátny psychopatizmus – ako ho identifikovať a ako ho riešiť.

 

Základné informácie

  • Názov: Efektívne etické HRM procesy
  • Typ: kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: Štefánikova 6, 917 01 Trnava
  • Dĺžka trvania: podľa záujmu klientov
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz