Daň z príjmov PO za rok 2014 a zmeny účinné od 1.1.2015

V programe seminára Vás lektorka Ing. Mária Dimitrovová bude informovať o Novele zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. prijaté v roku 2014 z pohľadu dane  z príjmov právnických osôb, o daňovom priznaní dani z príjmov PO 2014, o umorovaní daňovej straty, o výpočtu daní, minimálnej výške daní a podobne.

Základné informácie

  • Názov: Daň z príjmov PO za rok 2014 a zmeny účinné od 1.1.2015
  • Typ: odborný seminár
  • Miesto: Štefánikova 6, 917 01 Trnava
  • Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 40 € bez DPH, 48 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz